Ymgysylltu

Dod â’r Celfyddydau i Galon Busnes

Wrth i ni gyd weithio drwy heriau digynsail COVID-19, yn fwyfwy mae aelodau busnes C&B Cymru yn mynegi eu pryder am iechyd meddwl a lles gweithwyr.

I ymateb i hyn, cydgasglwyd ystod o gyfleoedd celfyddydau digidol gyda’r nod o ysgogi, ysbrydoli ac ymgysylltu â gweithwyr sydd efallai yn cael anawsterau ac yn teimlo ar wahân.

Gall y cyfleoedd a ddisgrifir isod i gyd gael eu teilwra i gwrdd ag anghenion penodol ac efallai gallant fod yn gymwys ar gyfer buddsoddiad pellach gan CultureStep C&B Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â C&B Cymru ar contactus@aandbcymru.org.uk