Y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol

Y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol

Ian Stoutzker a Samantha Maskrey

Llun gan Glenn Edwards

Ers i Ian Stoutzker sefydlu’r elusen Live Music Now (LMN) gyda’i gyfaill Yehudi Menuhin 40 mlynedd yn ôl, mae dros 2,000,000 o bobl ddifreintiedig yn ein cymdeithas wedi profi llawenydd perfformiadau byw. Diolch i gymorth ariannol cyson Ian, mae LMN yn parhau i fod o fudd i filoedd lawer o gerddorion ifanc ledled y DU.

Ysfa ysgogol i Ian yw cerddoriaeth erioed, rhywbeth mae wedi’i hetifeddu gan ei fam, Dora, athrawes gerdd o Dredegar yn y Cymoedd. Pan ofynnwyd iddo yn 2011 gefnogi datblygu neuadd gyngerdd newydd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, arweiniodd cyfraniad hael Ian at godi canolfan o’r radd flaenaf a enwyd er anrhydedd i’w fam, Neuadd Dora Stoutzker. Hefyd sefydlodd Wobr £10,000 flynyddol Ian Stoutzker i Berfformiwr Cerdd Eithriadol, cystadleuaeth sy’n agored i holl fyfyrwyr cerdd CBCDC.

Yn faciwî i Dredegar fel plentyn yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae awydd Ian i feithrin dawn a darparu cyfleoedd i bobl ifanc yn y dref wedi arwain ato’n ariannu côr Only Tredegar Boys Aloud. Mae hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol i Elusen Aloud yn ei chrynswth. Mae ei gymorth hirdymor i Fand Tredegar wedi’i alluogi i gyrraedd uchelfannau artistig newydd a sicrhau lle fel un o brif fandiau pres y byd.

Gyda’i wraig, Mercedes, mae haelioni’r Stoutzkeriaid yn ymestyn i’r celfyddydau gweledol. Ar ôl hel casgliad pwysig o gelfyddyd ôl-ryfel Brydeinig, mae’r pâr wedi sefydlu cysylltiadau newydd ag Amgueddfa Cymru ac wedi benthyca gweithiau i arddangosfa o bwys ar gyfer 2017 ar ei hyd.

Mae cefnogaeth ddi-ball Ian Stoutzker i’r celfyddydau heb ei hail ac, er ei fod yn byw yn Llundain, mae ei hoffter diderfyn o Gymru a’i ddiddordeb parhaol ynddi yn golygu mai enillydd neilltuol y Wobr Ddyngarwch ydyw eleni.