Y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol 2019

Y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol 2019

Noddir gan Lywodraeth Cymru

Enillydd: Babs Thomas, OBE

Babs Thomas, OBE a'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, AS

Llun gan Glenn Edwards 

Mae Babs Thomas wedi cefnogi sawl sefydliad diwylliannol yng Nghymru, mawr a bach, dros dri degawd. Mae ei hymrwymiad at y celfyddydau yn amrywio o gymorth ariannol i weithredu fel Ymddiriedolwr ymroddedig a chodi arian.

Mae hi wedi bod yn allweddol i gynaladwyedd Elusen Aloud ers sefydliad Only Boys Aloud (OBA) yn 2010. Dros y degawd diwethaf, mae hi wedi cefnogi côr OBA yng Nghaerdydd yn ariannol, trefnu a chynnal digwyddiadau i godi arian ac yn un o adfocadau a llysgenhadon allweddol yr elusen. Fel aelod hynod werthfawr o Fwrdd Ymddiriedolwyr Aloud am bum mlynedd, dangosodd Babs dealltwriaeth ddofn ac awch am waith trawsffurfiol y sefydliad ar gyfer pobl ifanc trwy ganu.

Gyda diddordeb arbennig mewn cerddoriaeth, mae Babs wedi bod yn cefnogi Opera Cenedlaethol Cymru am amser hir, ac wedi rhoi’r rhodd unigol fwyaf i’r cwmni yn ei hanes. Hefyd cefnogodd brosiect cyfalaf Canolfan Mileniwm Cymru gyda rhodd chwe ffigwr ac ers 2013, mae hi wedi bod yn aelod lefel uchaf o raglen Rhoddion gan Unigolion Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Yn fwy diweddar, rhoddodd Babs rodd fawr i ymgyrch UDA’r Coleg, yn creu ysgoloriaethau newydd i fyfyrwyr o Gymru ac America.

Ymrwymiad a dyngarwch hael iawn Babs, ynghyd â diolchgarwch y sefydliadau celfyddydol am ei chefnogaeth a chyfeillgarwch ffyddlon ac ymarferol sydd wedi bod yn hanfodol, a mynegwyd yn gryf ganddynt, sydd wedi gwneud y beirniaid yn siŵr mai hi oedd enillydd gwobr eleni heb ei hail.