Y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol

Y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol

Samantha Maskrey a Philip Carne, MBE

Llun gan Glenn Edwards

Daeth Philip Carne, a anwyd yn Y Fenni, yn ddyngarwr sylweddol yn cefnogi’r celfyddydau ar ôl ymddeol ym 1999. Mae’n gefnogwr brwdfrydig o dalent newydd yn y celfyddydau perfformiadol ac yn darparu nifer o ysgoloriaethau a gwobrau i unigolion o Gymru. Ers 2005, mae wedi cefnogi 24 myfyriwr yng nghonservatoires ac ysgolion drama yn Llundain, yn estyn ei gefnogaeth i gyfrannu at ddatblygiad eu gyrfaoedd ar ôl graddio.
 
Mae cyfraniad Philip i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi bod yn sylweddol, yn ariannu gwobrau ac ysgoloriaethau actio a rheoli llwyfan, yn ogystal â buddsoddi mewn rhaglen cerddoriaeth siambr a’r ŵyl ysgrifennu dramâu NEWYDD blynyddol. 
 
Yn 2015, dechreuodd The Carne Trust gefnogi Theatr Y Sherman ac mae awydd Philip i fagu talent newydd wedi arwain at ei fuddsoddiad mewn rhaglenni Dramodwyr a Chyfarwyddwyr Cymreig Newydd. Mae Philip hefyd yn cefnogi Music Theatre Wales, yn gweld gwaith y cwmni fel llysgennad ar gyfer diwylliant Cymreig gartref a thramor. 
 
Ers 2009, mae Philip wedi noddi Cystadleuaeth Canwr Ifanc Cymru yn Llundain a hefyd wedi helpu i ddatblygu gyrfaoedd canwyr ifanc trwy ei gefnogaeth ariannol o Lwyfan Cantorion Cymreig. Mae’r holl sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio yn y celfyddydau Cymreig yn cytuno bod Philip Carne yn wir ddyngarwr a bod yr artistiaid a chwmnïau mae’n eu cefnogi wir yn bwysig iddo. Mae’r cwmnïau hynny yn diolch iddo am ei waith diflino, sydd yn cael ei wneud heb ego neu’r angen am hunanfawrhad. 
 
 
Roedd y beirniaid hefyd am gymeradwyo haelioni personol Julie Emlyn-Jones a’i diweddar gŵr Alun. Mae eu cefnogaeth o Ganolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd wedi bod yn ddiysgog dros sawl flwyddyn ac mae cyfraniad ffyddlon Julie yn parhau. Yn fwyaf diweddar, mae hi wedi prynu seddi yn sinema Chapter er cof Alun.