Y Newyddion Diweddaraf

Codi Arian i'r Dyfodol

Mae Rhaglen Interniaid Creadigol C&B Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth.

                   

 

                               

 Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru Gwenni Jenkins Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 

Dyfeisiwyd y fenter arloesol, sy’n lleoli graddedigion newydd gyda sefydliadau celfyddydol fel swyddogion codi arian dan hyfforddiant, er mwyn codi’r nifer o’r gweithwyr proffesiynol medrus yn y maes hwn.

Ers i’r rhaglen ddechrau yn 2013, mae 20 o swyddogion codi arian newydd wedi ymuno â’r gweithle yng Nghymru. Mae cynllun eleni wedi bod yn llwyddiannus iawn unwaith eto gyda phob un o’r pedwar intern a gyflawnodd lleoliadau ym mis Gorffennaf yn cael eu cyflogi gan ei sefydliad cynnal.

Mae Emma Hastings, Gwenni Jenkins Jones, Megan Stokes a Sara Wiliam wedi cael eu cyflogi mewn swyddi codi arian gan Ganolfan Mileniwm Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Theatr Clwyd a Rubicon Dance yn y drefn honno.

Gweler isod fideo o Sara Wiliam, sydd bellach wedi ei chyflogi gan Rubicon Dance, yn egluro buddion y cynllun:

Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru:
“Rydyn ni wrth ein boddau bod 4 swyddog codi arian ymroddedig arall nawr yn gweithio yn y celfyddydau yng Nghymru, diolch i’r Rhaglen Interniaid Creadigol. Ni fu erioed mwy o angen am y gweithwyr proffesiynol medrus hyn ac mae C&B Cymru yn falch iawn i allu chwarae rhan mewn sicrhau iechyd a chynaladwyedd yn y dyfodol i sefydliadau celfyddydol ledled y wlad trwy ein gwaith”.

Dywedodd Rebecca Hobbs, a gwblhaodd ei hinterniaeth yn 2016 ac mae bellach yn Rheolwr Datblygu Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru:
Ystyrir Rhaglen Interniaethau Creadigol C&B Cymru yn un o anrhydeddau mwyaf ar gyfer graddedigion celfyddydol yng Nghymru. Cyflwynodd y rhaglen yrfa newydd i mi, gyrfa rydw i’n teimlo’n hynod o angerddol amdani ac oedd yn help i mi ddatblygu’r hyder i sefyll ar fy nhraed fy hun fel swyddog codi arian proffesiynol mewn diwydiant llewyrchus a heriol."

Mae seithfed flwyddyn y cynllun ar hyn o bryd yn cael ei chadarnhau a bydd pump intern newydd yn cael eu lleoli gyda sefydliadau celfyddydol yn gynnar ym mis Hydref, diolch i gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Backstage Trust.

               
 Megan Stokes, Theatr Clwyd               Sara Wiliam, Rubicon Dance 

 

 Mae'r Rhaglen Interniaethau Creadigol yn bosibl diolch i gefnogaeth hanfodol gan: