Ymchwil

Gwerth diwylliant

Mae amgylchedd busnes wedi newid ac erbyn hyn mae’n cael ei nodweddi gan gynnwrf, ansicrwydd ac deinamigrwydd. Sut rydych yn paratoi’ch busnes ar gyfer yr amgylchedd hwn?

Dydy modelau rheoli traddodiadol ddim yn effeithiol yn yr amgylchedd hwn. Maent yn cynnig yr wybodaeth a’r prosesau, ond nid yr egni emosiynol a’r hyblygrwydd sydd eu hangen ar fusnes llwyddiannus modern. Mae’r celfyddydau’n gadael i ffactorau cystadleuol newydd ddod i’r blaen, sy’n gallu manteisio ar egni, emosiynau ac estheteg busnes i hybu llwyddiant a mantais gystadleuol.

Mae'r ffilmiau isod ar gael gan Arts & Business yn Llundain sydd yn cynnwys gwybodaeth gan arbenigwyr, academwyr ac ymarferwyr ym maes rheoli a busnes am beth y gall y celfyddydau ei gynnig i’ch busnes:

  • Yr arbenigwr, yr Athro Giovanni Schiuma, Cyfarwyddwr Gwyddonol Prifysgol Basilicata ac Athro Gwadd ym Mhrifysgol Caergrawnt, yn egluro sut mae rheoli wedi newid a sut y gall y celfyddydau helpu.
  • Yr Athro Helen Higson, Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Aston, yn egluro sut maent yn defnyddio’r celfyddydau i wella perfformiad myfyrwyr a’r effaith y mae’n ei chael ar eu cyflogadwyedd.
  • Ymarferwyr eraill yn egluro sut maent yn defnyddio’r celfyddydau a beth mae’r gwahanol ffurfiau ar gelfyddydau’n gallu ei gyflawni wrth ddatblygu sefydliadau a phobl.

A ydych yn sefydliad celfyddydau sydd â diddordeb mewn darparu gwasanaethau i fusnesau? Lawrlwythwch y ddogfen isod sy’n cynnwys ein deg tip uchaf.

Cynhyrchwyd y ddogfen hon gan Arts & Business yn Lloegr felly mae hi ar gael yn Saesneg yn unig.