Tymor 2011/2012

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

6 RHAGFYR 2011 – Y NADOLIG YN Y SENEDD
Noddwyd gan G E Healthcare

Perfformiad gan Academi Llais Ryngwladol Cymru. Dan arweiniad
y tenor enwog Dennis O’Neill CBE, mae’r academi yn ganolfan o
ragoriaeth sy’n roi cyfle i gantorion opera ifainc i baratoi ar gyfer yr her
o lwyfan y byd.

8 CHWEFROR 2011 – BARDDONIAETH YN Y SENEDD
Noddwyd gan Legal & General

Bu myfyrwyr o Ysgol Gyfun Maesteg ac Ysgol Gyfun Gymraeg
Llangynwyd yn perfformio eu barddoniaeth eu hunain â grëwyd gyda
beirdd proffesiynol Llenyddiaeth Cymru ar daith i Fae Caerdydd.

25 EBRILL 2012 – CERDDORIAETH YN Y SENEDD
Noddwyd gan Arup

Bu Ensemble Cymru, a leolir yng Ngogledd Cymru, yn dathlu
cyfansoddwyr Cymru mewn perfformiad arbennig i ddathlu
dengmlwyddiant y grŵp.

11 Gorffennaf 2012 – CANEUON YN Y SENEDD
Noddwyd gan Wales & West Utilities

Bu Côr Ysgolion Gynradd Butetown yn perfformio cymysgedd bywiog
o ganeuon, oedd yn cynnwys gospel, jazz, pop a thraddodiadol, yn eu ffordd
unigryw a difyr.