Canllaw Treth

Gwybodaeth am y manteision treth er mwyn rhoddi’n effeithlon i’r celfyddydau a diwylliant. Mae gan y DU un o’r systemau gorau yn y byd at roddi yn dreth-effeithlon. Ni fu erioed gwell amser i gefnogi’r celfyddydau. Dyma wybodaeth am y manteision treth er mwyn rhoddi’n effeithlon i’r celfyddydau a diwylliant.

Mae rhoddi’n breifat yn darparu cymorth hanfodol i’r celfyddydau a diwylliant ac mae’n rhaid i ni sicrhau bod y cyllid hwn yn creu twf parhaus a rhagoriaeth yn y sector. Wedi’i datblygu â chymorth yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a Deloitte, diben y canllaw hwn yw sicrhau eich bod yn rhoddi i’r sector yn dreth-effeithlon. Mae’n canolbwyntio ar roddi unigol gan gynnwys cyfres o astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl eisoes yn cefnogi sector y celfyddydau a diwylliant.

Cynhyrchwyd y Canllaw Treth gan Arts & Business UK felly mae'r ddogfen ar gael yn Saesneg yn unig.