Medal Tywysog Cymru am Ddyngarwch yn y Celfyddydau

Yn 2008 cafodd pump o bobl eu hanrhydeddu gan Fedal Tywysog Cymru am Ddyngarwch yn y Celfyddydau am y tro cyntaf a’i nod yw cydnabod dyngarwyr ysbrydoledig sy’n dal dychymyg y gymdeithas ehangach trwy eu cefnogaeth i’r celfyddydau.

Cydnabyddir y rhai a anrhydeddir, yn y DU neu’n rhyngwladol, am eu cefnogaeth ddyngarol i fywyd diwylliannol cenedlaethol dros gyfnod o amser neu yn sgil rhodd fawr.

Ar 17 Tachwedd 2011, cyflwynodd EUB Tywysog Cymru ei Fedalau am Ddyngarwch yn y Celfyddydau mewn seremoni arbennig yn Nhŷ Clarence. Mae’r Fedal yn dathlu unigolion neilltuol sy’n cefnogi’r celfyddydau yn y DU.

Y rhai a anrhydeddwyd yn 2011

Lloyd Dorfman
Yr Arglwyddes Hobson
Mike a Jean Oglesby
Jonathan Ruffer
Theresa Sackler

Y rhai a anrhydeddwyd yn 2010

Mr Richard Broyd
Mr Anthony d’Offay a Mrs Anne d’Offay
Helen Thorpe
Mr a Mrs David Seligman OBE FRWCMD
(Y Diweddar) Arglwydd Wolfson a’i Deulu

Y rhai a anrhydeddwyd yn 2009

Michael a Dorothy Hintze
Dr Keith Howard
Donald MacDonald CBE a Louise MacDonald
Mrs Mary Weston CBE
Syr John Zochonis

Y rhai a anrhydeddwyd yn 2008

Y Fonesig Vivien Duffield CBE
Roger De Haan CBE
Dr Carol Høgel CBE
Mr Martin a Carmel Naughton
Yr Arglwydd a’r Arglwyddes Sainsbury

Pam mae’n bwysig anrhydeddu ein dyngarwyr diwylliannol?

  • Rhoddion gan unigolion yn y celfyddydau yw’r gyfran incwm fwyaf a’r un sy’n tyfu gyflymaf i sefydliadau celfyddydau – gan gyfrannu 55% o gyfanswm buddsoddiadau preifat.
  • Mae gofal am roddwyr yn ganolog i unrhyw berthynas barhaus lwyddiannus a chydnabyddiaeth am gymorth yw un ffordd allweddol i sefydliadau celfyddydau ehangu a chynyddu’r gefnogaeth honno.

Ein nod hefyd yw hybu rhoddion newydd trwy amlygu’r ffyrdd niferus y gall unigolion gael effaith ar sefydliadau celfyddydau.