Rhestrau

Vacancy: Ymddiriedolwyr (Contract)

De Ddwyrain Cymru

Mae Cerdd â Gofal yn elusen genedlaethol hirsefydlog. Mae'n darparu cerddoriaeth fyw o ansawdd uchel gan gerddorion proffesiynol er lles oedolion bregus a phlant mewn gofal iechyd.

Mae'r sefydliad yn ceisio Ymddiriedolwyr newydd â phrofiad fel Ysgrifennydd Cwmni, gweithwyr proffesiynol Cyfreithiol neu AD. Bydd yr Ymddiriedolwyr yn darparu llywodraethu priodol, yn gosod cyfeiriad strategol yr elusen ac yn cynnig arweiniad, cyngor a chymorth wrth gyflwyno'r Gwrthrychau Elusennol.

Music in Hospitals & Care is a long-standing national charity. It delivers high quality live music by professional musicians for the benefit of vulnerable adults and children in healthcare.

I wneud cais, anfonwch CV a datganiad cynhwysfawr i'r Cadeirydd, Celf â Gofal: recruitment@mihc.org.uk.

Mae'r elusen yn arbennig yn croesawu ceisiadau gan bobl â nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr elusen: www.mihc.org.uk.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 6 Ebrill 2018

Interview date cy: Dydd Iau 19 Ebrill 2018

Gwelwch yr holl swyddi