Rhestrau

Vacancy: Cyfarwyddwr y Theatr (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

Mae Theatr Brycheiniog, a leolir yn nhref hanesyddol Aberhonddu yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn un o leoliadau mwyaf darluniadol unrhyw leoliad yn y DU. Mae'r lleoliad yn darparu rhaglen amrywiol o theatr, dawns, cerddoriaeth ac adloniant yn ei awditoriwm 477 sedd a adeiladwyd yn bwrpasol a stiwdio / gofod ymarfer 120 sedd.

Ceisir arweinydd ysbrydoledig i ddatblygu dyfodol y sefydliad yn y swydd newydd hon. Mae Theatr Brycheiniog yn dechrau cyfnod newydd cyffrous yn ei ddatblygiad ac yn ystod y ddwy flynedd nesaf bydd yn gweithio'n agos gyda Chyngor Sir Powys a Chyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu dyfodol cyffrous a chynaliadwy ar gyfer y lleoliad hwn. Bydd deilydd y swydd yn helpu'r sefydliad i ddatblygu ei botensial llawn trwy ddarparu'r cyfle gorau ar gyfer cyfleoedd artistig i'r rhanbarth a thu hwnt a gweithio gyda'r Bwrdd i sicrhau dyfodol theatr yn y tymor hir yn Aberhonddu a De Powys.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn Gyfarwyddwr Theatr profiadol - yn llawn cymhelliant gyda gweledigaeth artistig gref. Byddant yn feddyliwr strategol clir gyda phrofiad sylweddol mewn codi arian a datblygu busnes. Bydd ganddynt arbenigedd amlwg mewn cynllunio busnes a rheolaeth weithredol sefydliad celfyddydol a gwybodaeth dda am y celfyddydau yng Nghymru a'r DU.

Am fanylion llawn ac i wneud cais, cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Mercher 31 Hydref 2018

Interview date cy: Dydd Gwener 23 Tachwedd 2018

Gwelwch yr holl swyddi