Rhestrau

Vacancy: Technegydd Amlsgiliau (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

£20,000 - £21,000 y flwyddyn

Rydym yn cynhyrchu theatr eithriadol ar gyfer pobl Caerdydd ac yn awyddus i rannu hyn gyda chi – theatr am y byd rydym yn byw ynddo, theatr sy’n berthnasol i’n bywydau ac sydd ag ystyr go iawn. Ochr yn ochr â’n cynyrchiadau ein hunain rydym yn guradu gwaith i chi eu mwynhau. Theatr y Sherman yw’r lle i chi fyfyrio, teimlo ac ymgolli ynddo.

Eich prif rôl fydd gwasanaethu’r cynyrchiadau ym mhob gofod perfformio yn y Sherman a chymryd rhan mewn teithiau a digwyddiadau mawr eraill yn achlysurol. Adran amlsgiliau yw hon ac felly rydym yn disgwyl i chi weithio ym mhob maes technegol. 

Am swydd ddisgrifiad llawn, cliciwch yma

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 12 Chwefror, 12yp

Dyddiad y cyfweliad: w/c 19 Chwefror

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 12 Chwefror 2018

Interview date cy: Dydd Llun 19 Chwefror 2018

Gwelwch yr holl swyddi