Rhestrau

Vacancy: Swyddog Datblygu Corfforaethol (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

39 awr yr wythnos

Cyflog £21,000-£23,000 y flwyddyn

Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod y flwyddyn

Ymunwch â Thîm Datblygu gwych Canolfan Mileniwm Cymru. Byddwch yn ymuno â thîm cryf o chwech o godwyr arian, a’ch prif rôl fydd ymgysylltu â phartneriaid corfforaethol newydd a noddwyr gyda phob peth mae’r Ganolfan yn ei wneud, o gynhyrchu gwaith newydd i greu profiadau bythgofiadwy i bobl ifanc.

I gael pecynnau cais yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i https://www.wmc.org.uk/en/site/careers/

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 26 Awst 2019

Gwelwch yr holl swyddi