Rhestrau

Vacancy: Swyddog Cyllid a Gweithrediadau (Rhan Amser)

De Ddwyrain Cymru

Cyflog o £18,500 y flwyddyn, pro rata.

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yw un o gwmnïau celfyddydau cenedlaethol Cymru. Rydym yn creu gwaith dawns gyda'r nod o ysbrydoli cynulleidfaoedd a chyfranogwyr ledled Cymru, y DU yn ehangach a'r byd benbaladr. Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am weithiwr cyllid proffesiynol i weithio'n rhan amser ochr yn ochr â'r Rheolwr Cyllid a'r Cyfarwyddwr Gweithrediadau i gefnogi'r swyddogaethau cyllid a gweithrediadau o ddydd i ddydd.

Swydd ran amser, barhaol yw hon, gydag oriau gwaith cyfartalog o 2.5 diwrnod yr wythnos, ond gall yr union oriau fod yn hyblyg. Rydym hefyd yn croesawu cynigion i rannu swydd.

Nod CDCCymru yw bod yn gwmni llawn amrywiaeth ac egni, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, rhywedd a hil. Rydym yn chwilio am bobl sydd â'r potensial i gyflawni prif agweddau'r swydd. 

Am ragor o wybodaeth a phecyn ymgeisio, ewch i'n gwefan.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am ar 2 Medi 2019

Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 2 Medi 2019

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 2 Medi 2019

Gwelwch yr holl swyddi