Rhestrau

Vacancy: Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

Llawn Amser

£22,000-£25,000 y flwyddyn

Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd wedi bod ar flaen y gad ym myd theatr i blant a phobl ifanc ers dros ddeng mlynedd ar hugain.

Rydym yn edrych am Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu i fod yn gyfrifol am ddyfeisio a gweithredu’r holl strategaethau ac ymgyrchoedd marchnata, datblygu cynulleidfaoedd ac ymgysylltu ar gyfer pob agwedd ar waith y cwmni, er mwyn dyfnhau’r ymgysylltiad â’n cynulleidfa a’i gwneud yn fwy amrywiol. Os ydych yn rhannu ein brwdfrydedd am y theatr, ac am ysgogi dychymyg pobl a chreu storïau a fydd yn parhau am oes, rydym yn awyddus i glywed gennych chi! Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â’n tîm ac adeiladu ar ein hanes anhygoel, gan baratoi’r cwmni ar gyfer y dyfodol. 

Gwnewch gais drwy lawrlwytho’r ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal o’r gwefan a’i hanfon at michelle@theatriolo.com, ynghyd â’ch CV a llythyr cais.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Llun 22 Gorffennaf 2019

Gwelwch yr holl swyddi