Rhestrau

Vacancy: Rheolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebiadau (Llawn Amser)

De Gorllewin Cymru

Mae Theatr na nÓg yn gynhyrchydd theatr blaenllaw yng Nghymru. Mae'r elusen yn credu yng ngrym theatr eithriadol i ysbrydoli newid gydol oes a chyfoethogi bywydau pobl o bob oed. Wedi'i wreiddio yng Nghymoedd Cymru, mae'n creu theatr wreiddiol yn y Gymraeg a'r Saesneg sy'n ysbrydoli ac yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd o bob oed ar draws Cymru a thu hwnt.

Mae’r sefydliad yn chwilio am unigolyn creadigol i ymuno â’n tîm yn y swydd newydd yma gan arwain ar holl agweddau o farchnata, y wasg, cyfathrebiadau a datblygiad cynulleidfa.

Am fanylion llawn a phecyn cais, cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 26 Chwefror (10yb)

 

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 26 Chwefror 2018

Interview date cy: Dydd Mawrth 13 Mawrth 2018

Gwelwch yr holl swyddi