Rhestrau

Vacancy: Rheolwr Llwyfan Technegol (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

Cyflog: £25,560 y flwyddyn 

Rydym yn cynhyrchu theatr eithriadol ar gyfer pobl Caerdydd ac yn awyddus i rannu hyn gyda chi – theatr am y byd rydym yn byw ynddo, theatr sy’n berthnasol i’n bywydau ac sydd ag ystyr go iawn. Ochr yn ochr â’n cynyrchiadau ein hunain rydym yn guradu gwaith i chi eu mwynhau. Theatr y Sherman yw’r lle i chi fyfyrio, teimlo ac ymgolli ynddo.

Mae'r Rheolwr Llwyfan Technegol yn gyfrifol am ddarparu cymorth cynhyrchu a chymorth technegol o safon uchel i raglen artistig Theatre y Sherman, gan gynnwys cynyrchiadau mewnol, cynyrchiadau gan gwmnïau sy'n ymweld a gweithgareddau cymunedol ac ymgysylltu, ac ar gyfer cynyrchiadau sy'n mynd ar daith yn ôl yr angen.

Am swydd ddisgrifiad llawn, cliciwch yma

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 12 Chwefror, 12yp

Dyddiad y cyfweliad: w/c 19 Chwefror

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 12 Chwefror 2018

Gwelwch yr holl swyddi