Rhestrau

Vacancy: Rheolwr Datblygu (Contract)

De Ddwyrain Cymru

Cyflog: £25,000 - £27,000 y flwyddyn yn dibynnu ar brofiad

Wedi'i lleoli yng nghanol Caerdydd, mae Theatr y Sherman yn dŷ cynhyrchu blaenllaw gyda ffocws penodol ar ddatblygu a chynhyrchu gwaith newydd. Ym mis Ionawr 2018, daeth y mudiad yn gyntaf yng Nghymru i ennill teitl Theatr Rhanbarthol y Flwyddyn yn The Stage Awards, gan gydnabod y Sherman fel theatr fwyaf cyffrous y DU, y tu allan i Lundain.

Mae'r theatr yn chwilio am Reolwr Datblygu dynamig a phrofiadol i adeiladu ar lwyddiant y rhaglen artistig ddiweddar dan arweiniad Rachel O'Riordan, i barhau i weithio'n agos gydag ymddiriedolaethau a sefydliadau allweddol, i yrru ymgyrchoedd rhoi unigol ac i archwilio cyfleoedd gyda noddwyr corfforaethol i sicrhau cefnogaeth i waith y cwmni i'r dyfodol.

Cynigir y swydd hon fel contract tymor sefydlog 2 flynedd.

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 8 Chwefror 2019

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Iau 21 Chwefror 2019

Gwelwch yr holl swyddi