Rhestrau

Vacancy: Rheolwr Cynhyrchu Technegol (Contract)

De Ddwyrain Cymru

NoFit State yw un o gwmnïau syrcas gyfoes mwyaf y DU. Bob blwyddym, mae’n mynd â 2 neu 3 cynhyrchiad ar daith i ystod o leoliadau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae cartref Caerdydd y cwmni yn cynnal rhaglen flynyddol o brosiectau a dosbarthiadau proffesiynol a chymunedol.

Mae’r syrcas yn chwilio am Reolwr Cynhyrchu Technegol brwdfrydig i ymuno â’r teulu. Bydd deiliad y swydd yn cefnogi datblygiad a chyflenwad holl broseictau a rhaglenni gweithgarwch noFit State trwy wait effeithiol ym meysydd cynhyrchu, gwaith technegol, logisteg a rheoli adnoddau.

Am fanylion llawn a sut i wneud cais, cliwiwch yma.

Dyddiad y cyfweliad: w/c 16 Ebrill, 2018

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Mawrth 3 Ebrill 2018

Gwelwch yr holl swyddi