Rhestrau

Vacancy: Rheolwr Cyllid (Rhan Amser)

De Ddwyrain Cymru

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) yw un o gwmnïau celfyddydol cenedlaethol Cymru. Rydym yn gweithio gyda choreograffwyr eithriadol wedi’u lleoli yn y DU ac yn rhyngwladol i ymgysylltu ac ysbrydoli cynulleidfaoedd a chyfranogwyr ledled Cymru, y DU yn ehangach ac yn rhyngwladol.

Dymuna CDCCymru benodi gweithiwr cyllid proffesiynol, profiadol i’r swydd ran-amser newydd o Reolwr Cyllid.

Fel y prif weithiwr cyllid proffesiynol ar gyfer y sefydliad, bydd deiliad y swydd yn adrodd i’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau, sy’n arwain y Tîm Cyllid a Gweithrediadau, a bydd yn rheolwr llinell ar y Cydlynydd Cyllid a Gweithrediadau. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio’n agos â’r Uwch Dîm Rheoli a’r Bwrdd o ymddiriedolwyr.

Dyma swydd ran-amser barhaol. Croesawn hefyd gynigion i rannu swydd neu geisiadau i weithio’n rhan-amser.

Am fanylion llawn ac i wneud cais, cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Mercher 17 Hydref 2018

Interview date cy: Dydd Mawrth 23 Hydref 2018

Gwelwch yr holl swyddi