Rhestrau

Vacancy: Prif Hwylusydd The Agency Lead Facilitator (Contract)

9975 De Ddwyrain Cymru

Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Rydym yn gweithredu o sylfaen fach yng nghanol dinas Caerdydd, gan ddefnyddio tirwedd gyfoethog ac amrywiol Cymru, ei drefi, ei dinasoedd a phentrefi, ei straeon anhygoel a chyfoeth o dalent fel ein hysbrydoliaeth.

Mae Prosiect The Agency wedi’i anelu at ymgysylltu a grymuso pobl ifanc yng Nghaerdydd i gynllunio, strwythuro a chyflwyno eu prosiectau eu hun. Gan ddefnyddio methodoleg a ddatblygwyd ym Mrasil, mae'n anelu at gael effaith gadarnhaol ar y cyfranogwyr ifanc a'r ardal leol. Mae angen Prif Hwylusydd i weithio'n agos gyda'r Cydlynydd Prosiect ar ddatblygu a chyflwyno The Agency.

Am swydd ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 1yp, Dydd Gwener 23 Mawrth, 2018

Dyddiad y cyfweliad: w/c 9 Ebrill, 2018

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 23 Mawrth 2018

Gwelwch yr holl swyddi