Rhestrau

Vacancy: Gweinyddwr Artistig (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

Cyflog: £20,000 - £23,000 y flwyddyn

Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr arobryn sydd wedi bod ar flaen y gad mewn theatr i blant a phobl ifanc ers dros ddeng mlynedd ar hugain.

Mae'r cwmni'n chwilio am Weinyddwr Artistig i fod yn gyfrifol am drefnu a chydlynu pob agwedd ar weithgareddau teithiol a gweithdai a darparu ystod o swyddogaethau gweinyddol ar draws gweithgareddau Theatr Iolo. Os ydych chi'n rhannu angerdd ar gyfer theatr, i feithrin dychymyg a chreu straeon a fydd yn para am oes, cysylltwch â ni.

Am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio, cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 18 Mawrth 2019

Gwelwch yr holl swyddi