Rhestrau

Vacancy: Astudiaeth Dichonoldeb Canolfan Gelfyddydau Wyeside (Contract)

Canolbarth Cymru

Cenhadaeth Canolfan Gelfyddydau Wyeside yw bod wrth wraidd ei chymuned. Ei nod yw cyrraedd pawb, yng nghanolbarth Powys a thu hwnt, i gyflwyno'r gorau mewn celfyddydau byw, ffilm a chymunedol i ddiddanu, addysgu a chyffro, yn ein lleoliad unigryw a chroesawgar. Mae Wyeside yn ceisio meithrin ysbrydoliaeth, cyfranogiad, creadigrwydd a chwilfrydedd.

Mae'r sefydliad yn bwriadu penodi tîm ymgynghorol amlddisgyblaeth sydd â phrofiad addas a chymwys a arweinir gan Ymgynghorwr Busnes Celfyddydau i gyflwyno astudiaeth ddichonoldeb arloesol, weledigaethol a chreadigol.

Cewch wybodaeth bellach a dogfennau tendr trwy Borth Caffael Sell2Wales, Cyfeirnod: JAN232687

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 19 Chwefror 2018

Gwelwch yr holl swyddi