Rhestrau

Vacancy: Goruchwylwyr Swyddfa Docynnau x 2 (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

31 awr/wythnos

£17,238 pro rata

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am unigolion dynamig sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i lenwi dwy swydd barhaol newydd yn nhîm y Swyddfa Docynnau. Bydd y ddau Oruchwyliwr Swyddfa Docynnau yn cefnogi Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Data drwy ddirprwyo yn eu habsenoldeb a chyflawni dyletswyddau craidd y Swyddfa Docynnau, gan gynnwys darparu’r safonau gwasanaeth cwsmeriaid uchaf, gwneud y gorau o gyfleoedd gwerthu, cynorthwyo gyda gweithgarwch marchnata, a sicrhau bod Derbynfa Theatr y Sherman yn gweithio ar ei gorau. Er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn parhau i gynnig gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog yn Gymraeg, byddwn yn penodi siaradwr Cymraeg rhugl i un o’r ddwy swydd, o leiaf.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd, dydd Gwener 6 Medi 2019

I gael pecynnau cais yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i www.shermantheatre.co.uk/swyddi

“Mae Theatr y Sherman yn cael ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydyn ni’n Elusen Gofrestredig sy’n ymrwymedig i Gyfle Cyfartal.”

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 6 Medi 2019

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mawrth 17 Medi 2019

Gwelwch yr holl swyddi