Rhestrau

Vacancy: Dirprwy Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn chwilio am Ddirprwy Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid i helpu i ddarparu gwasanaeth cwsmer hynod yn ei Swyddfa Docynnau brysur.

Mae’r rôl yn cyfrifol am cynorthwyo’r Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid gyda gweithrediadau dyddiol y Swyddfa Docynnau. I ddatblygu a rheoli Cynorthwywyr Cysylltiadau Cwsmeriaid yn eu swyddogaethau gan sicrhau lefel uchel o ofal a gwasanaeth cwsmer bob amser.

Am fwy o fanylion, cliciwch yma.

“Mae’r Ganolfan croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi’n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi’i gyflwyno yn Saesneg”

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Sul 1 Medi 2019

Gwelwch yr holl swyddi