Rhestrau

Vacancy: Cynorthwyydd Datblygu (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

Cyflog: £18,750 - £20,000 y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad, yn amodol ar adolygiad

Mae NoFit State yn gwmni syrcas cyfoes rhyngwladol enwog. Bob blwyddyn mae'r cwmni yn teithio cynyrchiadau yn ei Big Top, mewn theatrau, ac mewn lleoliadau awyr agored ledled y DU, ac yn rhyngwladol. Mae cartref y cwmni yn gartref i raglen dosbarthiadau a phrosiectau proffesiynol a chymunedol gydol y flwyddyn ac mae'n darparu cyfleusterau ar gyfer ystod eang o gwmnïau sy'n ymweld ag artistiaid annibynnol.

Mae'r sefydliad yn chwilio am Gynorthwyydd Datblygu disglair a brwdfrydig i gefnogi gwaith datblygu, gwaith cynhyrchu incwm a gwaith datblygu cysylltiadau yn NoFit State Circus.

Am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio, cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 1 Mawrth 2019

Gwelwch yr holl swyddi