Rhestrau

Vacancy: Cynorthwyydd Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata (Rhan Amser)

Canolbarth Cymru

Little Wander yw mudiad hyrwyddwyr comedi mwyaf blaenllaw Cymru. Yn hysbys iawn am sefydlu a rhedeg Gŵyl Comedi Machynlleth, mae hefyd yn gweithio ar bortffolio amrywiol o ddigwyddiadau, clybiau comedi a sioeau teithiol comedi.

Mae'r sefydliad yn ceisio Cynorthwyydd Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata i ddarparu ymagwedd fwy crwn i'w gyfathrebu allanol. Bydd y rôl yn cwmpasu marchnata ar lawr gwlad, cyfryngau cymdeithasol ac ymgyrchoedd i'r wasg leol a chenedlaethol.

Swydd wag yw Twf Swyddi Cymru. Mae'r rôl yn gofyn am weithio o bell a thrwydded gyrrwr lawn.

Am fanylion llawn ac i ymgeisio, cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Sul 18 Chwefror 2018

Interview date cy: Dydd Llun 19 Chwefror 2018

Gwelwch yr holl swyddi