Rhestrau

Vacancy: Cynhyrchydd (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

Cyflog: £30,000

Sefydliad arweiniol yw Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) sydd bellach yn gyfrifol am drosglwyddo’r chwe ensemble cenedlaethol yn ogystal ȃ rhaglen waith blwyddyn o brofiadau creadigol rhagorol ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru, waeth beth eu cefndir.

Fel rhan o'i ddatblygiad parhaus, mae CCIC yn chwilio am Gynhyrchydd profiadol i gymryd cyfrifoldeb dros lunio a chyflawni gwaith y sefydliad o amgylch theatr a llwyfan Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys arwain y gwaith o ddatblygu comisiynau newydd, cydweithredu creadigol a mwy.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth weithredol gadarn o sector theatr Cymru, yn ogystal â phrofiad amlwg mewn cynhyrchu creadigol a / neu brosiectau proffil uchel o ansawdd uchel yn y celfyddydau.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hynod ddymunol ond nid yn hanfodol.

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch y Pecyn Cynhyrchwyr ac i ymgeisio, cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Mercher 30 Ionawr 2019

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Iau 7 Chwefror 2019

Gwelwch yr holl swyddi