Rhestrau

Vacancy: Cyfarwyddwr (Rhan Amser)

De Ddwyrain Cymru

Cyflog: £30,000 - £35,000 cyfwerth ag amser llawn yn amodol ar sgiliau a phrofiad.
Parhaol, Rhan-Amser (30 awr yr wythnos. Gellid ystyried amser llawn).

Mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn enwog yn genedlaethol ar gyfer y celfyddydau cymhwysol. Mae’n croesawu dros 50,000 o ymwelwyr bob blwyddyn i'r lleoliad unigryw yng nghanol Cwmbrân, sy'n cynnwys orielau, siop grefftau, mannau dysgu a chaffi. Mae ei waith allgymorth yn ymestyn ar draws ffiniau ac mae’r arddangosfeydd cyffrous a dynamig yn teithio i leoliadau ledled y Deyrnas Unedig ac Ewrop.

Mae’r Canolfan yn chwilio am Gyfarwyddwr sydd yn frwd am y celfyddydau cymhwysol a gweledol, ac yn meddu ar sgiliau arweinyddiaeth cryf, dealltwriaeth o werth dysgu gydol oes, ac ymrwymiad i gyflawni effeithiau cadarnhaol yn y cymunedau lleol.

Am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio, cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Sul 24 Chwefror 2019

Gwelwch yr holl swyddi