Rhestrau

Vacancy: Cyfarwyddwr (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

Cyflog: £45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)

Lleoliad: Caerdydd, gyda’r gallu i weithio ar draws Cymru

Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC) ydy’r mudiad cenedlaethol ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yng Nghymru. Ein gweledigaeth ydy creu Cymru greadigol a chydradd, lle mae pobl F/fyddar ac anabl yn ganolog i gelfyddydau ein gwlad.

Bydd y Cyfarwyddwr newydd yn arweinydd strategol ar gyfer DAC, ac yn cefnogi artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl, ac yn dylanwadu ar bolisi ac arfer ar draws y sector ehangach. Bydd y Cyfarwyddwr hefyd yn arwain y mudiad a'r tîm, ac yn sicrhau trefniadau llywodraethu effeithiol, gan alluogi DAC i gyflawni ei weledigaeth, ei genhadaeth a'i amcanion strategol.

Mae DAC yn chwilio am berson sy'n dod ag egni a brwdfrydedd ar gyfer y rôl hon, gydag ymdrech a gweledigaeth i greu newid go iawn. Bydd y Cyfarwyddwr newydd yn dod â ffordd gyffrous, ysbrydoledig o arwain y sefydliad a'r tîm. Yn rhwydweithiwr da, byddant yn dod â'u cysylltiadau ac yn gallu cynnal y rhain a datblygu mwy i adeiladu proffil y sefydliad a'i effaith. Yn ddelfrydol bydd y Cyfarwyddwr newydd yn adnabod fel B/byddar neu anabl.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch yma

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 10.00 y.b Dydd Llun 1af o Orffennaf 2019

Cynhelir cyfweliadau cychwynnol yng Nghaerdyddar Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019

Cynhelir ail gyfweliadau yng Nghaerdydd ar Dydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru (Elusen Gofrestredig 1176578) yn derbyn cyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 1 Gorffennaf 2019

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019

Gwelwch yr holl swyddi