Rhestrau

Vacancy: Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediad (Contract)

De Ddwyrain Cymru

Tymor penodol o flwyddyn

Cyflog: £27,061 per annum

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Gan weithio’n agos gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, bydd y Cyd-lynydd Datblygu Cynulleidfaoedd a Mewnwelediad yn gyfrifol am reoli pob agwedd o waith ymchwil cynulleidfa a mewnwelediad y cwmni. Trwy gyd-weithio strategol a thactegol gyda’r Cyd-lynydd Cyfathrebu, byddant yn cyflawni swyddogaeth allweddol o ran hysbysu a rhoi siâp i gynlluniau datblygu cynulleidfa deinamig a chyffrous y cwmni.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan.

Dyddiad Cau – 1 Gorffennaf, 5pm

Cyfweliadau – Wythnos dechrau 8fed Gorffennaf, Caerdydd

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 1 Gorffennaf 2019

Gwelwch yr holl swyddi