Rhestrau

Vacancy: Criw Digwyddiadau (Llawn Amser)

Gogledd Ddwyrain Cymru

Cyflog: £5,631 - £5,858 per annum

12 awr yr wythnos, Parhaol

Gofynion y Gymraeg: Dymunol

Mae Venue Cymru yn recriwtio ar gyfer Criw Digwyddiadau cymwys i ymuno â'i tîm Technegol pwrpasol.

Rhaid i ddeilydd y swydd fedru cymell ei hun, bod yn gydwybodol a chael agwedd hyblyg at weithio mewn amgylchedd heriol fel rhan o dîm a heb unrhyw oruchwyliaeth.  Byddwch yn cyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau ym mhob rhan o’r safle, gan gynnwys paratoi ystafelloedd ar gyfer Cynadleddau, Arddangosfeydd a Chyfarfodydd, clirio a storio dodrefn a dyletswyddau cynnal a chadw cyffredinol yn ogystal â chynorthwyo gyda chario i mewn, gwaith negesydd a chario allan ar gyfer cynyrchiadau theatr.  

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fod ag agwedd hyblyg a gallu gweithio heb oruchwyliaeth. Mae safon uchel o ran cyflwyno a thalu sylw i fanylion yn ofynion allweddol.  Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd tebyg yn fantais, ond byddwn yn cynnig hyfforddiant.

Mae hon yn swydd rhan amser barhaol, gyda’r oriau gweithio ar sail cytundeb oriau blynyddol, gan weithio ar gyfartaledd o 12 awr yr wythnos, wedi’i drefnu yn unol â’r system a gytunwyd arni o weithio ar sail rota shifftiau, ac yn cynnwys gweithio ar benwythnosau, nosweithiau a gwyliau banc.

I sicrhau darpariaeth ddwyieithog ddigonol o fewn yr adain, mae’r gallu i gyfathrebu yn Saesneg yn hanfodol a'r gallu i sgwrsio yn Gymraeg yn ddymunol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, gwnewch gais ar-lein drwy wefan www.conwy.gov.uk/jobs.  Rydym yn darparu opsiwn i bobl ag anableddau wneud cais mewn gwahanol fformatau, cysylltwch â’r Tîm AD ar 01492 576129 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais ni i gael eu hystyried. Ni dderbynnir CVs ar eu pen eu hunain.

Dyddiad Cau: Haner Nos, Dydd Mawrth 27 Awst 2019

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Mawrth 27 Awst 2019

Gwelwch yr holl swyddi