Rhestrau

Vacancy: Canolfan Dawns Powys – Astudiaeth Ddichonoldeb (Contract)

Canolbarth Cymru

Mae Dawns Powys am gomisiynu astudiaeth ddichonoldeb ynghylch datblygu canolfan y cwmni yn Llandrindod. Caiff yr astudiaeth gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a bydd yn cynnwys:

1. Astudiaeth bensaernïol

2. Astudiaeth cynllun busnes

Gwahoddir tendrau gan unigolion neu gwmnïau erbyn 16 Chwefror 2018

I lawrlwytho’r brîff ewch i wefan GwerthwchiGymru er mwyn cofrestru: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/ 

Nodwch y cyfeirnod: JAN230913

I drafod ymhellach, cysylltwch â Dawns Powys ar 01597 824 370

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 16 Chwefror 2018

Gwelwch yr holl swyddi