Staff

Arweinir Celfyddydau & Busnes Cymru
gan y Prif Weithredwr gyda thîm o 9 staff:

Image/Llun Glenn Edwards Rachel Jones
Prif Weithredwr
Rachel.Jones@aandbcymru.org.uk
Image/Llun Glenn Edwards Nicola Heywood-Thomas
Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Llawrydd
Nicola.HT@aandbcymru.org.uk
James Clayton-Jones 
Cyfarwyddwr Datblygu
James.Clayton-Jones@aandbcymru.org.uk
Image/Llun Glenn Edwards


Becca Lloyd
Rheolwr Datblygu, De a Gorllewin Cymru
Becca.Lloyd@aandbcymru.org.uk

 

Steve Kenward
Rheolwr Gweithrediadau
Steven.Kenward@aandbcymru.org.uk

Gwenno Angharad
Cyfarwyddwr Partneriaethau, Gogledd Cymru
Gwenno.Angharad@aandbcymru.org.uk 

07976 296 620

Noleen Mathias
Cyfarwyddwr Cyllid Llawrydd
accounts@aandbcymru.org.uk 

beki Pope
Rheolwr Datblygu, De a Gorllewin Cymru

Polly Rowe
Cydlynydd Rhaglenni