Cefnogwyr

Ariennir Celfyddydau & Busnes Cymru gan:

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyfrifol am ariannu a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru, gan dynnu ar gyllid gan Lywordaeth Cymru. Mae hefyd yn gyfrifol am ddarpar arian y Loteri i'r celfyddydau yng Nghymru, wedi'i ddyrannu iddo gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), sydd yn Llundain.

http://www.artswales.org.uk

Er fod Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyfrifol am ariannu a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru, mae'r Cyngor hefyd yn dosbarthu arian y Loteri ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru. Mae cyllid y Loteri Genedlaethol yn cael eu dyrannu i Gyngor Celfyddydau Cymru gan yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), a leolir yn Llundain.

http://www.national-lottery.co.uk/player/p/home.ftl

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y rhan fwyaf o'r materion sydd o bwys i bobl Cymru o ddydd i ddydd, gan gynnwys yr economi, yechyd, addysg a llywodraeth lleol.

http://wales.gov.ukColwinston Trust

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston ei sefydlu yn 1995 gan ei sylfaenydd Mr Mathew Prichard CBE, ac mae’n dosbarthu grantiau i fudiadau elusennol cofrestredig y DU sy'n gweithio yn bennaf yn y meysydd Opera, Cerddoriaeth Clasurol a'r Celfyddydau Gweledol.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn deillio o'i incwm y breindaliadau o gynhyrchiad West End o The Mousetrap, gan Agatha Christie, a agorwyd yn Llundain yn 1952 a swydd nawr yn y ddrama mwyaf hirhoedlog mewn hanes. 

Garfield Weston

Mae'r Garfield Weston Foundation yn sefydliad teuluol, sy'n rhoi grantiau ymddiriedolaeth, sydd wedi bod yn cefnogi elusennau ar draws y DU am dros 50 mlynedd. O grwpiau cymunedol bach i sefydliadau cenedlaethol mawr, ei nod yw cefnogi sefydliadau sydd â atebion effeithiol i helpu'r rhai sydd mewn angen mwyaf.

Mae'r Sefydliad yn cefnogi ystod eang o sefydliadau a gweithgareddau sy'n rhannu ymrwymiad i gael effaith gadarnhaol ar fywyd y cymunedau y maent yn gweithio ynddynt, a'u bod yn cael eu ysbrydoli gan awydd i gyflawni rhagoriaeth.

http://www.garfieldweston.org/
Moondance Foundation

Sefydlwyd y Sefydliad Moondance gan Gyd-sylfaenydd Admiral Insurance, Henry Engelhardt a'i wraig Diane Briere de L'Isle. Ei amcanion yw i ddyrannu arian ar gyfer dibenion elusennol cyffredinol. Mae prif meysydd ddiddordeb y Sefydliad yn cynnwys:
1. Achosion yng Nghymru
2. Plant
3. Addysg
4. Tlodi
5. Gofal ac Ymchwil ar gyfer Clefydau Andwyol
6. Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Noddwyr

Noddwyr Gwobrau 2019

Prif Noddwr:


Noddwyr Categorïau 2019: