Rhestr Fer Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru 2020

Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn

Emma Heyes, Admiral Group plc a Theatr na nÓg
Déborah Reeve, Admiral Group plc ac Act Now Creative Training
Gemma Barnett, Blake Morgan a Rubicon Dance
James Downes, Tŷ’r Cwmnïau a Hijinx

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan Hern & Crabtree

Admiral Group plc ac Amgueddfa Cymru
Bad Wolf a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Distyllfa Penderyn a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities

Cartrefi Conwy ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Natwest a Ffotogallery
Parc Pendine ac Opera Cenedlaethol Cymru

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan Cartrefi Conwy

Hodge Foundation ac Elusen Aloud
Swyddfa Comisynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a Heddlu Gogledd Cymru a Chwmni Theatr Arad Goch
Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned a Theatr Clwyd
Valero a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Western Power Distribution

Hern & Crabtree a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Porter’s Cardiff a The Other Room
Rules of Play a Chapter

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd 

Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro a Rubicon Dance
Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Bangor a Hijinx
Western Power Distribution a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd, noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Waterloo Foundation

Cyfoeth Naturiol Cymru a Theatr Clwyd
Dylan’s Restaurant a Venue Cymru
Western Power Distribution a Theatr na nÓg

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr

Hodge Bank a Role Plays for Training
Legal & General Investment Management a Hijinx
Valero ac Act Now Creative Training