Rhestr Fer Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru 2019

Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn

Hoodi Ansari, Go Compare a g39

Gemma Barnett, Blake Morgan a Rubicon Dance

James Downes, Tŷ’r Cwmnïau a Hijinx Theatre

Hayley Hughes, Celtic HR a Touch Trust

 

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan Hern & Crabtree

Qatar Airways a Cardiff International Film Festival

Traveline Cymru a Hijinx Theatre

Western Power Distribution ac Amgueddfa Cymru, Carmarthen & District Youth Opera, Cerdd â Gofal Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Engage Cymru, The Gate, Glan yr Afon ac Urdd Gobaith Cymru

 

Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities

Awdurdod Harwbwr Caerdydd ac Arts Active Trust

Swyddfa’r Comisynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a Chwmni Theatr Arad Goch

Prifysgol Caerdydd a Menter Caerdydd

 

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan Hospital Innovations

ScottishPower Foundation a Theatr Clwyd

Swyddfa’r Comisynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a Chwmni Theatr Arad Goch

Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned a Theatr Clwyd

 

Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Western Power Distribution

HAKA Entertainment a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

manorhaus Ruthin a Helfa Gelf

Traveline Cymru a FOCUS Wales a Hijinx Theatre

 

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd, noddir gan Cartrefi Conwy

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych

Pendine Park Care Organisation a Chwmni’r Frân Wen

Prifysgol De Cymru a Rubicon Dance

Western Power Distribution a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

 

Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd, noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Waterloo Foundation

Cyfoeth Naturiol Cymru a Theatr Clwyd

My Train Wales a Breaking Barriers Community Arts

Sony UK Technology Centre a Chelfyddydau Cymuned Cwm a Bro

 

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, noddir gan Pendine Arts and Community Trust

Hugh James a Hijinx Theatre

Valero a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Wales & West Utilities a Hijinx Theatre