Rhestr Fer Gwobrau 2018

Rhestr Fer Gwobrau 2018

Gwobr Ymgynghorydd Grant Stephens Family Law

Hoodi Ansari, Confused.com a g39

Roy Jones, ScottishPower a Cherdd â Gofal

Joanne Taylor, MHA Broomfield Alexander a Chelfyddydau Anabledd Cymru

 

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan ScottishPower Foundation

The Glamorgan Brewing Company a Chanolfan Mileniwm Cymru

UBS Wealth Management a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Western Power Distribution a Cherdd â Gofal a Theatr Spectacle

 

Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities

Care Forum Wales ac Elusen Aloud

Charter Housing a Ffilm Cymru Wales

Horizon Nuclear Power a Chanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio

 

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan Hern & Crabtree

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Mewn Cymeriad

The Hodge Foundation ac Elusen Aloud

Valero a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 

Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality

Aberystwyth ar y Blaen a Chwmni Theatr Arad Goch

Menai Holiday Cottages a Fforwm Gelf Ynys Môn

Tesni Properties a NEW Sinfonia

 

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd, noddir gan Cartrefi Conwy

ScottishPower Foundation a Cherdd â Gofal ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Valero a The VC Gallery

Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd a Hijinx

 

Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd, noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Waterloo Foundation

Awdurdod Harbwr Caerdydd a Port of Milford Haven a Theatr na nÓg

Coastal Housing Group a Volcano Theatre

Mostyn Estates a Culture Action Llandudno

 

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, noddir gan Western Power Distribution

Admiral Group a Chanolfan Celfyddydau Chapter

Admiral Group a Syrcas NoFit State 

Cymdeithas Adeiladu'r Principality a Rubicon Dance