Rhestr Fer Gwobrau 2016

Rhestr Fer Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru 2016

Ymgynghorydd y Flwyddyn Eversheds
Jeremy Jones, Fulcrum Direct a Dawns TAN
Armin Kia, Admiral Group a Cerddoriaeth Mewn Ysbytai
Dave Morgan, Spindogs a Rubicon Dance

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand
Pendine Park Care Organisation a Galeri, Caernarfon
Principality Building Society ac Elusen Aloud
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chanolfan Mileniwm Cymru

Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned
Otley Ltd a Chainworks Productions
Snowdonia Cheese Company ac Elusen Aloud
United Welsh Housing Association a NoFit State

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc
Bluestone Resorts Ltd ac Arts Care Gofal Celf a Dawns TAN
Port of Milford Haven a The VC Gallery, Arts Care Gofal Celf, Milford Youth Matters a Theatr Torch
ScottishPower Foundation ac Elusen Aloud a Theatr Clwyd

Celfyddydau a Busnes Bach
Aberystwyth EGO Magazine a Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Clwb Ifor Bach a Tafwyl
View Creative a Venue Cymru

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd
Betrinac Limited a Wrexham Symphony Orchestra
Cartrefi Conwy ac Oriel Colwyn
Wales & West Utilities a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd
Jones Bros a Chanolfan Grefft Rhuthun
Skyview Estates Ltd a Ffotogallery
Waitrose a Chapter

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr
Cymdeithas Adeiladu’r Principality a Beyond the Border International Storytelling Festival
Wales & West Utilities a Act Now Creative Training
Western Power Distribution a Hijinx

Bydd enillwyr a’r rhestr fer ar gyfer Gwobr Dyngarwch C&B Cymru, Busnes y Flwyddyn Admiral a Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations yn cael eu datgelu yn ystod y seremoni.