Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol

Mae’r rhaglenni datblygu arloesol hyn ym maes rheoli yn dod â sgiliau a phrofiad busnes i’r celfyddydau wrth ddatblygu rheolwyr o bob lefel o fusnes. Y rhaglenni yw:

Mae’r Banc Sgiliau yn trosglwyddo arbenigedd rheolwyr busnes i sefydliadau celfyddydau. Mewn lleoliadau rhan-amser byrion, bydd y cynghorydd yn cynorthwyo mewn maes penodol megis arian, strategaeth, TG ac yn y blaen.

Mae'r Banc Mentora yn helpu rheolwyr celfyddydau i ddatblygu eu llawn botensial. Gan ganolbwyntio ar anghenion datblygu’r unigolyn, swyddogaeth amhrisiadwy’r mentor busnes yw ennyn hyder a bod yn fwrdd seinio.

Mae’r Banc Byrddau yn rhoi rheolwyr busnes sydd â sgiliau arbenigol ar fyrddau celfyddydau fel cyfarwyddwyr ac ymddiriedolwyr. Mae mynediad i wybodaeth a phrofiad o’r fath yn cael effaith fawr ar sefydliadau o bob maint.

Manteision i fusnes:

Cyfle unigryw i ennill hyder, ehangu sgiliau hyfforddi a chyfrannu i’r gymuned. Drwy brofi amgylchfydoedd creadigol newydd, mae unigolion yn bwydo’r syniadau ffres yn ôl i’w gweithle, cymhelliant gwell a phersbectif ehangach.

Manteision i’r celfyddydau:

Mae’r cyngor a roddir, am ddim gan arbenigwr cynghori busnes yn aml yn cael cryn effaith ar y sefydliadau sydd ynghlwm wrtho ynghyd â gwneud cyfraniad sylweddol i ddatblygu rheolwyr celfyddydau. Mae’r safbwynt ffres cynghorwyr yn aml yn gweithio fel catalydd ar gyfer newid dynamig.

Am wybodaeth pellach, cysylltwch gyda ni ar contactus@aandbcymru.org.uk