Rhaglen 2018/19

Group picture of Interns

Mae sicrhau cymysgedd cyllid yn hollbwysig i oroesiad y celfyddydau ac mae sefydliadau o bob maint bellach yn cydnabod mai buddsoddi adnoddau yn yr ardal hon yw'r unig ffordd i sicrhau cynaliadwyedd. Fodd bynnag, mae nifer annigonol o godwyr arian celfyddydol proffesiynol medrus yng Nghymru. Cred C&B Cymru mai'r unig ffordd o gynyddu'r pwll hanfodol hwn o weithwyr proffesiynol yn yr hirdymor yw sefydlu codi arian celfyddydol fel llwybr gyrfa hyfyw a deniadol.

Trwy ei Rhaglen Interniaethau Creadigol, mae C&B Cymru wedi bod yn ymdrechu i gyflawni'r uchelgais hon mewn modd pendant ac effeithiol dros y 5 mlynedd diwethaf. Gwneir y cynllun arloesol yn bosibl diolch i gefnogaeth ariannol hanfodol gan Backstage Trust a Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae'r rhaglen yn gosod graddedigion diweddar i mewn i sefydliadau celfyddydol fel codwyr arian dan hyfforddiant, gan ddarparu hyfforddiant a datblygiad manwl a galluogi cyfranogwyr i ddechrau eu gyrfaoedd yn y sefyllfa gryfaf posibl. Mae eisoes wedi profi ei bod yn ffordd lwyddiannus o fynd i'r afael â rhwystr gwirioneddol iawn i gynaliadwyedd llawer o sefydliadau celfyddydol. Hyd yn hyn, o'r 20 o raddedigion sydd wedi cwblhau lleoliadau, mae 17 bellach yn godwyr arian proffesiynol yng Nghymru.

Yr Interniaid

Ym mis Hydref 2018, bydd pedwar graddedig diweddar yn cael eu gosod mewn sefydliadau celfyddydol am 10 mis o hyfforddiant codi arian dwys. Mae Sara Wiliam, graddedig Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth o Brifysgol Caerdydd, wedi ei hosod gyda Rubicon Dance (am leoliad o 6-mis ar hyn o bryd). Bydd Gwenan Jenkins-Jones, graddedig Cymraeg o Brifysgol Bangor, yn gweithio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae Megan Stokes, graddedig Dylunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, wedi ei hosod yn Theatr Clwyd ac mae Emma Hastings, sydd ag MA mewn Dyfodol Dylunio o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymuno â’r tîm yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

I gwrdd â'n hinterniaid, cliciwch yma.

Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru:
"Rydym wrth ein bodd ein bod gennym y cyfle i adeiladu ar lwyddiant y Rhaglen Interniaethau Creadigol am chweched flwyddyn yn olynol. Mae wedi bod yn wirioneddol foddhaus i weld pa mor angerddol y mae ein holl interniaid am ddechrau gyrfa godi arian. Dyna fu nod y cynllun yn y pen draw. Mae interniaid 2018/19 yn hynod frwdfrydig am eu lleoliadau ac rwy'n hyderus y bydd pob un ohonynt yn elwa'n fawr o'r profiad hyfforddi unigryw. Ond dim ond y cychwyn yw hyn. Os ydym am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol y celfyddydau, mae'n rhaid i C&B Cymru sicrhau fod y cynllun hwn yn parhau yn yr hirdymor."

I ddarllen blogiau yr interniaid, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Am rhagor o wybodaeth am yr Interniaethau Creadigol, e-bostiwch contactus@aandbcymru.org.uk neu galwch 029 2030 3023 os gwelwch yn dda.

Mae’r Rhaglen Interniaethau Creadigol yn bosib diolch i gymorth hanfodol gan:

Backstage Trust logo