Rhaglen 2016/17

Rhaglen 2016/17

 

Mae rhaglen arloesol Interniaethau Creadigol C&B Cymru yn awr yn ei bedwaredd flwyddyn. Diolch i gymorth cyllid hanfodol gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Sefydliad Garfield Weston a Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, mae'r cynllun yn parhau i gynorthwyo cynaliadwyedd y celfyddydau trwy ddatblygu cenhedlaeth newydd o godwyr arian.

Ers peth amser, mae Cymru wedi dioddef o brinder codwyr arian celfyddydol proffesiynol. Mae’r broblem hon yn gynyddol ddifrifol yn yr hinsawdd economaidd presennol. Cred C&B Cymru mai'r unig ffordd i ddelio â hyn yw i ddenu graddedigion newydd i’r maes.

Hyd yma, mae 13 intern wedi cwblhau lleoliadau gyda sefydliadau celfyddydol blaenllaw, gyda 10 ohonynt eisoes wedi eu cyflogi fel codwyr arian proffesiynol llawn amser.

Ym mis Medi 2016, gosodwyd 3 o raddedigion diweddar gyda sefydliadau celfyddydol i gychwyn 11 mis o hyfforddiant dwys i baratoi ar gyfer gyrfa ym maes codi arian. Gosodwyd Bethan Lewis, a raddiodd o gwrs Tecstilau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gydag Artes Mundi. Gosodwyd graddedig Drama o Brifysgol De Cymru, Nathan McCarthy, yn Theatr y Sherman, a bydd Eleanor Prescott, graddedig Newyddiaduraeth o Brifysgol Caerdydd yn gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Ar ôl cwblhau eu hinterniaethau blwyddyn gyntaf, mae 2 intern ail flwyddyn hefyd wedi cael eu gosod. Gosodwyd Alex Roberts, a raddiodd mewn ffotograffiaeth o Brifysgol De Cymru, yn wreiddiol yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Bydd nawr yn cynnal 2 leoliad rhan-amser gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a National Theatre Wales. Cafodd Clio Ryan, hefyd yn raddedig ffotograffiaeth o Prifysgol De Cymru, ei hosod gydag Artes Mundi ar gyfer blwyddyn 1 ei hinterniaeth, a bydd yn awr yn gweithio gyda The Gate Arts Centre.

Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru: "Rydym wrth ein bodd ein bod yn cael y cyfle i adeiladu ar lwyddiant y Rhaglen Interniaethau Creadigol am bedwaredd flwyddyn yn olynol. Mae wedi bod yn wirioneddol foddhaus i weld pa mor angerddol y mae ein holl interniaid am ddechrau gyrfa godi arian. Dyna fu nod y cynllun yn y pen draw. Mae 2016/17 interns yn hynod frwdfrydig am yr 11 mis nesaf ac rwy'n hyderus y bydd pob un o'r pum yn elwa'n fawr o'r profiad hyfforddi unigryw. . Ond dim ond y cychwyn yw hyn. Os ydym am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol y celfyddydau, mae'n rhaid i C&B Cymru sicrhau fod y cynllun hwn yn parhau yn y tymor hir."

Cliciwch yma i ddarllen blogiau yr interniaid.

Am rhagor o wybodaeth am yr Interniaethau Creadigol, e-bostwich contactus@aandbcymru.org.uk neu galwch 029 2030 3023 os gwelwch yn dda.

Mae’r Rhaglen Interniaethau Creadigol yn bosib diolch i gymorth hanfodol gan:

ACW