Rhaglen 2015/16

Rhaglen 2015/16

Mae rhaglen arloesol Interniaethau Creadigol C&B Cymru yn awr yn ei drydedd  flwyddyn. Diolch i gymorth cyllid hanfodol gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Sefydliad Garfield Weston a Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, mae'r cynllun yn parhau i gynorthwyo cynaliadwyedd y celfyddydau trwy ddatblygu cenhedlaeth newydd o godwyr arian.

Ers peth amser, mae Cymru wedi dioddef o brinder codwyr arian celfyddydol proffesiynol. Mae’r broblem hon yn gynyddol ddifrifol yn yr hinsawdd economaidd presennol. Cred C&B Cymru mai'r unig ffordd i ddelio â hyn yw i ddenu graddedigion newydd i’r maes. Hyd yma, mae wyth intern wedi cwblhau lleoliadau gyda sefydliadau celfyddydol blaenllaw, gyda saith ohonynt eisoes wedi eu cyflogi fel codwyr arian proffesiynol llawn amser.

Gosodwyd pump intern newydd gyda sefydliadau celfyddydol ym mis Hydref 2015 i gychwyn 10 mis o hyfforddiant dwys i baratoi ar gyfer gyrfa ym maes codi arian. Bydd Clio Ryan, a raddiodd mewn Ffotograffiaeth, yn gweithio gyda Artes Mundi, tra bydd Corrine Cox, sydd newydd gwblhau MA Rheloaeth Celfyddydau yn derbyn ei hyfforddiant yn Amgueddfa Cymru. Gosodwyd Sophie Potter, a raddiodd mewn Ffrangeg a Siapanaeg, yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a bydd Rebecca Hobbs, sydd â MA mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Caerdydd, yn gweithio gyda Chanolfan Mileniwn Cymru. Hephzibah Leafe, a raddiodd mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor, yw intern cyntaf y rhaglen yng Ngogledd Cymru, wedi’i pharu â Venue Cymru yn Llandudno.

                           

 

Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru: 

"Rydym wrth ein bodd ein bod yn cael y cyfle i adeiladu ar lwyddiant y Rhaglen Interniaethau Creadigol am y drydedd flwyddyn. Mae wedi bod yn wirioneddol werth chweil gweld, ar ôl dim ond 10 mis, pa mor angerddol y mae’r interniaid am ddod yn godwyr arian proffesiynol. Dyna ydy bwriad y cynllun yn y pen draw. Mae interniaid 2015/16 yn hynod o frwdfrydig am y 10 mis nesaf ac rwy'n hyderus y bydd pob un ohonynt yn elwa'n fawr o’r profiad hyfforddi unigryw yma. Ond dim ond y cychwyn yw hyn. Os ydym am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol y celfyddydau, mae'n rhaid i C&B Cymru sicrhau fod y cynllun hwn yn parhau yn y tymor hir."

Am rhagor o wybodaeth am yr Interniaethau Creadigol, e-bostwich contactus@aandbcymru.org.uk neu galwch 029 2030 3023 os gwelwch yn dda.

 

Mae’r Rhaglen Interniaethau Creadigol yn bosib diolch i gymorth hanfodol gan:

ACW