Rhaglen 2014/15

Rhaglen 2014/15

Crafftio Gweithlu Diwylliannol

Image by Glenn Edwards

Mae rhaglen arloesol Interniaethau Creadigol C&B Cymru yn awr yn ei hail flwyddyn. Diolch i gymorth cyllid hanfodol gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Sefydliad Garfield Weston a Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, mae'r cynllun yn parhau i gynorthwyo cynaliadwyedd y celfyddydau trwy ddatblygu cenhedlaeth newydd o godwyr arian.

Ers peth amser, mae Cymru wedi dioddef o brinder codwyr arian celfyddydol proffesiynol. Mae’r broblem hon yn gynyddol ddifrifol yn yr hinsawdd economaidd presennol. Cred C&B Cymru mai'r unig ffordd i ddelio â hyn yw i ddenu graddedigion newydd i’r maes.

Image by Glenn EdwardsImage by Glenn EdwardsImage by Glenn EdwardsImage by Glenn Edwards

Ym mis Hydref 2013, cychwynnodd pedair o raddedigion celfyddydol leoliad 10 mis llawn-amser cyflogedig gyda sefydliadau blaenllaw yng Nghaerdydd. Gyda’r pedair yn gorffen y cynllun yn benderfynol o ddilyn gyrfa mewn codi arian, mae dwy eisoes wedi sicrhau swyddi llawn amser gyda Chapter a The Funding Centre. Mae'r ddwy arall wedi cychwyn ar ail gyfnod preswyl gyda National Theatre Wales a Sinfonia Cymru. Mae hyn yn rhoi cyfle i’r interniaid gadarnhau a datblygu eu dysgu o’r flwyddyn gyntaf ac yn darparu cyfle i sefydliadau heb godwr arian llawn amser i elwa o brofiad hyfforddeion sydd wedi cael cyflwyniad dwys i'r maes hanfodol hon.

Yn ogystal a hyn, gosodwyd pedair intern flwyddyn gyntaf newydd i mewn i sefydliadau celfyddydol. Bydd graddedigion ffotograffiaeth Alexandra Roberts ac Olivia Richardson, a graddedigion Rheolaeth Celfyddydau Louisa Turner ac Ava Plowright yn Amgueddfa Cymru, NoFit State Circus, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru yn y drefn honno.

Image by Glenn Edwards Image by Glenn Edwards


Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru: 

"Rydym wrth ein bodd fod flwyddyn gyntaf y Rhaglen Interniaethau Creadigol mor llwyddiannus. Mae'n wirioneddol braf gweld, ar ôl dim ond 10 mis, pa mor angerddol yw’r pedair graddedigion i fod yn godwyr arian proffesiynol. Dyna oedd prif nod y cynllun o’r cychwyn. Mae'r interniaid blwyddyn gyntaf newydd yn hynod o frwdfrydig am y 10 mis nesaf ac rwyf yn hyderus y bydd pob un o'r pedair yn elwa'n fawr o'r profiad hyfforddi unigryw yma. Ond dim ond y cychwyn yw hyn. Os ydym am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol y celfyddydau, mae'n rhaid i C&B Cymru sicrhau fod y cynllun hwn yn parhau yn y tymor hir."

I ddarllen blogiau yr interniaid, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Am rhagor o wybodaeth am yr Interniaethau Creadigol, e-bostwichcontactus@aandbcymru.org.uk neu galwch 029 2030 3023 os gwelwch yn dda.

Mae’r Rhaglen Interniaethau Creadigol yn bosib diolch i gymorth hanfodol gan:

ACW