Ymchwil

Buddsoddi preifat

Cael gwybodaeth am yr hyn sy’n dylanwadu ar ariannu’r celfyddydau gan y sector preifat. Mae ein hymchwil arbenigol yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi sy’n eich helpu i gyllidebu, cynllunio a defnyddio adnoddau.

Buddsoddi preifat mewn diwylliant 09/10

Mae ein harolwg blynyddol yn cynnwys y ffigurau buddsoddi diweddaraf gan ystyried sut i gael y gorau o fuddsoddi preifat.

Defnyddiwch ein map rhyngweithiol ac offeryn meincnodi i ddod â’r ffigurau hyn yn fyw

Dyngarwch yn y celfyddydau: y ffeithiau, y tueddiadau a’r potensial

Lawrlwythwch yr adroddiad hwn sy’n anelu at asesu potensial rhoddi’n unigol ar gyfer y celfyddydau ac o le y mae twf yn gallu dod.

Gwerthuso partneriaethau

Lawrlwythwch offeryn newydd sy’n eich galluogi i fesur yr enillion ar fuddsoddi rydych yn eu cael trwy bartneriaethau diwylliannol - masnachol.

Buddsoddi preifat mewn diwylliant 08/09: y celfyddydau yn y 'normal newydd'

Mae ein harolwg blynyddol yn cynnwys y ffigurau buddsoddi diweddaraf gan ystyried sut i gael y gorau o fuddsoddi preifat.

Tueddiadau’r farchnad 2009

Ein hastudiaeth sy’n olrhain lefelau buddsoddi drwy’r dirwasgiad gan ddangos sut y mae sefydliadau diwylliannol yn ymagor i ystod amrywiol o ffrydiau incwm newydd.

Rhoddi’n unigol – astudiaeth o gymhelliad rhoddwyr

Mae’r adroddiad hwn yn hanfodol i unrhyw un sy’n ceisio cynyddu refeniw gan roddwyr lefel isel a chanolig.

Datganoli cyllidebu yn sector diwylliannol y DU: sut mae’n mynd hyd yn hyn?

Mae John Holden o’r felin drafod annibynnol DEMOS yn edrych ar ariannu a buddsoddi mewn sefydliadau diwylliannol.

Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau ymchwil e-bostiwch contactus@aandbcymru.org.uk

Cynhyrchwyd y dogfennau uchod gan Arts & Business UK felly maent ar gael yn Saesneg yn unig.