Dysgwch am ddyngarwch a rhoddwyr

A ydych eisiau gwybod am sut mae dyngarwch yn gweithio, deall cymhellion rhoddwyr a’r gwahanol ffyrdd y gall rhoddion gael eu gwneud?

Rydym wedi llunio’r rhestr ddiffiniol o ymchwil i ddyngarwch a dealltwriaeth ohono, llawer o’r cyfraniadau gan Arts & Business, i’ch helpu i ddeall y farchnad a beth y gall eich sefydliad ei gyflawni: pwy y dylech ei dargedu, sut i feithrin perthynas a pha negeseuon marchnata i’w defnyddio i ysgogi cefnogaeth.

Ble arall y gallwch chi gael hyd i wybodaeth...

Rhai gwefannau defnyddiol:

  • Y Ganolfan er Rhoddi Elusennol a Dyngarwch yw canolfan ymchwil benodedig gyntaf y DU gydag academwyr o bob cwr o’r DU yn cydweithio â’i gilydd
  • Mae Philanthropy UK yn cydweithio â dyngarwyr ac yn cynnig canllaw i roddi a chyhoeddiadau eraill os ydych am ddeall rhoddwyr yn well
  • Melin drafod yw New Philanthropy Capital i gefnogi elusennau ac annog trafodaeth am beth sy’n gwneud elusen yn effeithiol a sut i fesur ei heffaith