Ymchwil

Prosiectau Eraill

Mae ein hymchwil yn cynnwys ystod eang o faterion sy’n effeithio ar y ffyrdd y mae busnes a diwylliant yn rhyngweithio.

Rhoddi Elusennol

Rydym yn cymharu’r agwedd tuag at ddyngarwch yn y DU, UDA a Chanada – gan ofyn beth gallai’r rhai sy’n codi arian i’r celfyddydau yn y DU ddysgu o brofiad gogledd America.

Pam mae angen y celfyddydau ar fusnes

Dysgwch gan rai o hoelion wyth byd busnes sut maent yn dibynnu ar bartneriaethau diwylliannol i’w rhoi ar y blaen yn fasnachol.

Adroddiad buddsoddi preifat mewn diwylliant 2007/08

Blwyddyn bwysig i fuddsoddi preifat; gweler y tueddiadau a chael gwybod am y farchnad noddi yn y DU, agweddau tuag at ddiwylliant a’r sylw a’r nawdd a roddir iddo gan y cyfryngau.

Buddsoddi preifat mewn diwylliant

Rydym wrthi’n arolygu lefel a ffurf buddsoddi preifat mewn diwylliant ers dros 30 mlynedd – cewch hyd i hen adroddiadau yma.

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Mae’r adroddiad yn helpu sefydliadau celfyddydau i ddeall sut y mae cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol yn newid agweddau busnes tuag at y celfyddydau. Lawrlwythwch yr adroddiad isod.

Cynhyrchwyd y dogfennau yma gan Arts & Business UK felly maent ar gael yn Saesneg yn unig.