Oriel A&B

Agorwyd oriel gelf dros dro newydd sbon ym Mae Caerdydd diolch i bartneriaeth rhwng Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru a Cei’r Fôr-forwyn.

Trawsnewidiwyd uned siop yng Nghei’r Fôr-forwyn, yng nghanol y Bae,  i mewn i Oriel A&B am gyfnod o deg wythnos i arddangos amrywiaeth o gelf weledol o bob cwr o Gymru.

Mae C&B Cymru yn partneru sefydliadau ac ymarferwyr celfyddydol mewn rhaglen fywiog o arddangosfeydd wythnosol sy'n bwriadu ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl sydd naill ai'n gweithio neu'n ymweld â Bae Caerdydd. Cenhadaeth Oriel A&B yw hyrwyddo hygyrchedd y celfyddydau gweledol a dathlu talent yng Nghymru. Mae'r rhaglen yn cynnwys gwaith gan fyfyrwyr, grwpiau cymunedol ac artistiaid proffesiynol.

Mae'r arddangosfa presennol, a guradwyd gan C&B Cymru, yn arddangosfa unigryw o waith tri artist cyffrous.

Bydd pedwar o brintiau gan yr artist Cymreig o fri Ogwyn Davies ar werth. Mae Ogwyn yn ddioddef o Glefyd Parkinson a ni all ysgrifennu mwyach. Mae wedi defnyddio ei fawd fel llofnod ar y printiau cyfyngedig a bydd cyfraniad o bob gwerthiant yn cael ei wneud i Parkinson’s Cymru.

Bydd mab Ogwyn, yr artist Huw Tregaron yn arddangos cyfres o baentiadau a serameg sydd yn y bôn yn gysylltiedig at ei ymdeimlad o le.

Mae paentiadau olew Kate Richardson yn ymdoddi delweddau eiconig o’r cyfres deledu boblogaidd Doctor Who gyda gwaith gan yr artist 19eg ganrif Adolphe Bouguereau.

Bydd derbyniad i ddathlu gwaith y tri artist yn cael ei gynnal rhwng 5.00 - 7.00 ar ddydd Mercher 2 Rhagfyr. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, anfonwch e-bost at contactus@aandbcymru.org.uk neu ffoniwch 029 2030 3023 i sichrau eich lle.

Agorodd Oriel A&B ar ddydd Mawrth 13 Hydref gydag arddangosfa o waith a ddewisiwyd o The Waterfront Gallery yn Aberdaugleddau. Ers hynny, mae'r arddangosfeydd wedi cynnwys gwaith gan aelodau Grŵp Artistiaid Rhôd o Orllewin Cymru, y sefydliad celf gymunedol Pippin’s Designs, Plant y Cymoedd o’r Rhondda, myfyrwyr o Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd a'r sefydliad ffotograffiaeth cenedlaethol Ffotogallery. Bu Oriel A&B hefyd yn gartref i weithdai celfyddydol dyddiol am ddim i blant yn ystod hanner tymor, a oedd yn cyd-daro â Gŵyl Gelfyddydau Drawing Water Cei’r Fôr-forwyn.

Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru "Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Cei’r Fôr-forwyn ar brosiect mor gyffrous. Dyma’r tro cyntaf i ni gael cyfle i arddangos cymaint o amrywiaeth o gelfyddyd yng nghanol Bae Caerdydd a bydd yn ffurfio ffenestr siop wych ar gyfer C&B Cymru a'r artistiaid sy’n cymryd rhan."

Dywedodd Justin Patel, Rheolwr Canolfan Cei’r Fôr-forwyn “Mae Cei’r Fôr-forwyn eisioes wedi arddangos sawl darn o gelf cyfoes pwysig, o’r cerflun People Like Us enwog ar y Cei, i’r cloc Captain Willows anhygoel. Mae Oriel A&B yn ffordd arloesol i ni ddod â mwy fyth o ysbryd artistig i'r Bae. Rydym yn arbennig o gyffrous y bydd yr oriel yn ffurfio canolbwynt ar gyfer ein Gŵyl Gelfyddydau Drawing Water a gobeithiwn y bydd yn annog ymwelwyr hen ac ifanc i ddod i lawr i Cei’r Fôr-forwyn i gymryd rhan mewn gweithgarwch celfyddydol ym Mae Caerdydd."

Bydd Oriel A&B yn rhedeg o 13 Hydref - 20 Rhagfyr.