28 Ebrill 2022yn ôl

Ebrill Bwletin Cyfleoedd

Croeso i Fwletin Cyfleoedd C&B Cymru 

Mae C&B Cymru yn falch iawn o gynnig i'w aelodau busnes gyfleoedd partneriaeth gyda mudiadau celfyddydol ledled Cymru.
Isod mae detholiad bach. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb i'ch cwmni, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni yn contactus@aandbcymru.org.uk a byddwn yn hapus i siarad ymhellach gyda chi…

Yn y bwletin hwn mae yna gyfleoedd o:
Cymru Gyfan: Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Gogledd Cymru: Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru; OPRA Cymru
De Cymru: Elusen Aloud; Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Gorllewin Cymru: Cwmni Theatr Arad Goch; Vision Arts

Ebrill_Bwletin_Cyfleoedd.pdf

Gwelwch yr holl newyddion