28 Chwefror 2022yn ôl

Ymunwch â'r Tîm!

Mae gan C&B Cymru ddwy swydd wag gyffrous i ymuno â'i dîm.

Rheolwr Datblygu Celfyddydol

Llawn amswer, wedi’i leoli yng Nghaerdydd

Cyflog - £30K

Mae'r Rheolwr Datblygu Celfyddydol yn gyfrifol am ddarparu rhaglenni a gwasanaethau allweddol C&B Cymru ac mae'n gweithredu fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer y celfyddydau ledled Cymru.

Mae'r rôl yn gofyn am sgiliau dylanwadu tra datblygedig ac ymagwedd reddfol at ddatrys problemau. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn greadigol, deinamig, rhagweithiol ac effeithlon iawn.

Am fanylion pellach a phecyn cais, cliciwch yma neu e-bostiwch contactus@aandbcymru.org.uk

Rheolwr Codi Arian

Llawn amswer, wedi’i leoli yng Nghaerdydd

Cyflog - £30K

Mae'r Rheolwr Codi Arian yn gweithio'n agos gyda'r Prif Weithredwr i gychwyn a datblygu perthnasau ag Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau celfyddydol ac yn gweithredu fel y prif bwynt cyswllt i'r sector yng Nghymru.

Mae'r rôl yn gofyn am sgiliau dylanwadu tra datblygedig, ymagwedd reddfol at ddatrys problemau a hanes profedig o godi arian. Bydd deiliad y swydd hefyd yn greadigol, yn ddeinamig, yn rhagweithiol ac yn hynod effeithlon.

Am fanylion pellach a phecyn cais, cliciwch yma neu e-bostiwch contactus@aandbcymru.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12yp, 28 Mawrth 2022

Dyddiadau’r cyfweliadau: 5 a 6 Ebrill 2022 

Mae C&B Cymru yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac wedi ymrwymo i wella ei amrywiaeth er mwyn adlewyrchu’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu.

Byddem yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl sy’n Anabl, B/byddar a/neu Niwrorywiol, yn ogystal â’r rheini o grwpiau Du, Asiaidd ac Ethnig gan gynnwys cymunedau Roma, Teithwyr.

Mewn ymgais i greu gweithle cyfeillgar i ddyslecsia, rydym yn sicrhau bod gennym ffontiau Darllenadwy

 

Gwelwch yr holl newyddion