8 Chwefror 2022yn ôl

Celfyddydau yn y Sened

Mae C&B Cymru yn falch o gyhoeddi bod Celfyddydau yn y Senedd yn dychwelyd ar nos Fercher 22 Mehefin 2022.

Celfyddydau yn y Senedd

Mae’r fenter unigryw hon yn dod â pherfformiadau byw o safon uchel i ardaloedd cyhoeddus y Senedd, diolch i gefnogaeth busnes. Bydd y digwyddiad, a noddir gan Dawn Bowden, AS, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, yn dod â phawb sy’n elwa o waith C&B Cymru ynghyd.

Mi fydd Celfyddydau yn y Senedd yn cynnwys un perfformiad o 20 munud a hoffwn yn fawr iawn i gynnig y cyfle unigryw hwn i arddangos un o’n haelodau celfyddydol.

Os hoffech wneud cais, cwblhewch y ffurflen hon a’i dychwelyd i contactus@aandbcymru.org.uk cyn Dydd Gwener 11 Mawrth.

Gyda phob dymuniad da

Rachel
Prif Weithredwr, Celfyddydau & Busnes Cymru

Gwelwch yr holl newyddion